Ikkje noko som tyder på stor trafikkauke over Valdresflye etter stenging av E6.

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesveg 51 over Valdresflye og riksveg 3 i Østerdalen er tilrådd som alternative ruter for tungtrafikken i samband med at E6 i Gudbrandsdalen er stengt grunna rasfare.