Fylkesutvalget forlenger prøveprosjektet med kortere vinterstenging mellom Garli og Bygdin

I møtet tirsdag 27. august vedtok fylkesutvalget å forlenge prøveprosjektet med redusert periode for vinterstenging av fylkesveg 51 mellom Garli og Bygdin. Nå vil de også fremme en sak om en permanent ordning. Turistnæringa på Beitostølen er positiv til dette.