NORD-AURDAL: I en fellesannonse for Valdres-kommunene i avisa Valdres tirsdag 7. september står det oppgitt at stemmegivinga i Fagernes krets foregår i Kulturhuset på valgdagen mandag 13. september.

Slik har det brukt å være, men bare ikke i år.

På Fagernes blir Valdreshallen stemmelokale denne gangen, ikke minst på grunn av bedre plass til å håndtere utfordringene knytt til den pågående pandemien.

For Aurdal krets er valglokalet på Aurdal menighetshus.