Valdreshonning AS er etablert i Sør-Aurdal

Det er etablert et nytt selskap for produksjon og salg av honning i Sør-Aurdal. Bedriften skal både selge honning og leier ut utstyr til produksjon av honning.