Forklaring på ordene: Raklekjølke, heisle og søykja. Nye ord: Varastyr, trevale og kanteføll.