Forklaring på ordene: Dumbedrevo, attpådalt og skarkint. Nye ord: Gjeldukse, grøntuppe og hengslin [Episode 38]