Foredrag: I Valdres sette Peder Anker spor etter seg både når det gjaldt offentleg vegbygging og privat godsekspansjon

Historikar og forskar Bård Frydenlund fortel om Peder Anker og om vegbygging og godsekspansjon før 1814 i Valdres.