.... og dirigent Eivind Dølerud og utøverne mottok roser.