Spisset kurs: 40 personer fra næringslivet ønsker å bli Valdresverter

Valdresvertkurs er et kurs som har vært gjennomført årlig de senere årene. Kurset har henvendt seg til bedrifter som er i direkte kontakt med tilreisende, eller som ønsker å være gode ambassadører for Valdres.