De verste antakelsene slo til. Framlegginga av Nasjonal transportplan fredag med statsminister, samferdselsminister Knut Arild Hareide og flere andre statsråder på podiet, ble ingen opptur for Valdres. Heller en gedigen nedtur. Valdres er knapt nok nevnt i det omfattende dokumentet, som omfatter vegbygging for mange, mange milliarder.

Det er klart at mange, hele det politiske nivået i Valdres, og alle andre som hadde håpet og jobbet for at Fagernes igjen skulle komme med i Nasjonal transportplan, blir skuffet. Man hadde oppriktig fortjent å få en ende på mange tiårs kamp for å komme i gang med dette svært nødvendige vegprosjektet.

Når nå de fleste verstingstrekningene gjennom Valdres har fått eller er i ferd med å få en løsning, peker Fagernes seg klarere ut enn noe gang. Bedre veg gjennom Valdres skaper nødvendigvis mer trafikk og enda mer trøkk på Fagernes. Derfor ligger det i korta, og alt anna taler for, at det nå måtte være Fagernes sin tur. Slik ble det ikke, i alle fall i denne omgang. Valdres og faktisk Vestoppland har kommet dårlig ut av det i den nyeste utgava av Nasjonal transportplan. Det er trist og tragisk om ferdigstillelsen av Kvamskleivtunellen og Øye - Turtnes skal bli de siste omfattende veganleggene på noen år for å styrke E16 gjennom Valdres. I øyeblikket kan det fortone seg slik.

Det er gjort et iherdig arbeid, det vet vi, for å legge grunnlaget for at Fagernes - Hande, som prosjektet egentlig er benevnt som, igjen kan tas inn i Nasjonal transportplan, det omfattende dokumentet som er retningsgivende for all større vegsatsing her til lands i kommende 12-årsperiode. Det er nødvendigvis bittert å kjenne på at man tapte, i denne omgang. Det legger fortsatt en klam hånd over utviklinga av Fagernes. Vi tenker like mye på at fortsatt må folk leve med den omfattende og farlige trafikken gjennom Fagernes, som bygdebyen ikke er rigget for overhodet. Vi har sagt det mange ganger, den dagen den massive biltrafikken er borte fra sentrum av Fagernes, vil bygdebyen få en ny æra. Man kan endelig starte på en ny satsing av tettstedet med fokus på miljø og kultur. Det er åpenbart langt dit slik det fortoner seg i øyeblikket.

Men kjære valdriser og fagernesinger, det duger ikke å henge med hodet og deppe i det lange løp. The life must go on. Den verste aggresjonen kan man ta ut i den kommende valgkampen, det er der den hører heime. Nå starter jobben med å sikre at fornuften likevel kan seire til slutt i denne saka. Nasjonal transportplan, slik den ble presentert fredag, er regjeringens plan for hvordan de ser for seg vegsatsinga framover. Planen må og skal godkjennes av Stortinget denne våren. Da er valgkampen allerede i gang...

Frp har allerede sagt at de vil kjempe for at Fagernes kommer inn, Sp har vel også sagt det samme, og det bør vel være enkelt å få med Ap på en slik holdning? Dermed kan det likevel etableres et flertall i Stortinget for en løsning med Fagernes. Det er det mest realistiske scenarioet i øyeblikket. Det er der kreftene må settes inn nå, med å overbevise opposisjonen om nødvendigheten av at Fagernes må inn. Denne kampen må utkjempes de nærmeste ukene, ettersom det ventes at planen kommer opp i Stortinget i juni. Nå gjelder det å legge en slagplan for hvordan man skal gjøre denne jobben.

Naturligvis skal Valdres være glad for alt som har skjedd og skjer på vegsektoren, spesielt knytta til E16 om dagen.. For dem som har vært med en stund og fulgt håp og tro, har det vært mange nedturer og faktisk også mange oppturer knytta til vegbygging i Valdres. Det har tatt lang tid å komme dit man har gjort. Det vil være helt tragisk om det skal gå en mannsalder til før det mest presserende og essensielle kan tas tak i.

En ting skal vi i alle fall glede oss over, og som tjener Valdres stort, det er den bebuda satsinga på bedre veg mellom Sandvika og Hønefoss. Det vil Valdres tjene stort på. Det betyr raskere og tryggere bilveg mellom Oslo og dalføret vårt. Det er også et stort pluss for kollektivsatsinga på strekninga, konkret kortere reisetid med Valdresekspressen. Imens får vi glede oss over alle gravemaskinene som er i gang på strekninga mellom Røn og Vang.