Her er Inn­lan­dets fyl­kes­ting, med fire valdriser av 57 representanter

Fin­opp­tel­lin­ga av stem­mer et­ter val­get er av­slut­tet. Se hvem som skal sit­te i fyl­kes­tin­get i Inn­lan­det. Valdres har med fire av representanter ved In­ger To­run Klos­bø­le, Berg­ljot Old­re, Hal­dor Øde­gård og Ve­gard Ris­eng.