Berget ned-insisterte på å levere-måtte hjelpes igjen

Føljetongen om det polskregistrerte vogntoget som skulle levere fjøsutstyr til en gard i Vang er ennå ikke over.