Se­mi­trai­le­re slet med av­kjørs­le­ne til om­kjø­rin­ga ved Rødølstunnelen Øye – Eids­bru

Tre se­mi­trai­le­re slet med om­kjø­rings­ve­gen til Rødølstunnelen natt til tirs­dag. Vang Au­to­-Ser­vi­ce hjalp dem alle.