Snøscooterløyvet til Vang Auto-Service har redda liv, men nå vurderer Fylkesmannen å ta det frå bedrifta

– Vi er heilt avhengige av snøscooterløyve for å kunne utføre arbeidet vårt, seier dagleg leiar, Arve Wangensteen.