Vang brukar næringsfond i koronakrisa: – Eit positivt signal til næringslivet i ei krevjande tid

Vang ynskjer å vera meir handlingsdyktig opp mot næringslivet i ein situasjon der koronakrisa har skapt store utfordringar for mange av verksemdene i kommunen.