Frivillige slår ring rundt bygdas samlepunkt: - Verdien man får igjen for midlene til frivilligsentralen kan ikke måles i penger

Frivillige ved Vang Frivilligsentral provoseres over regjeringas vedtatte endring, som gjør at den lokale frivilligsentralen mister et årlig tilskudd på 367.000 kroner. Elisabeth Sparstad, Bjørg Lerhol, Bjørg Inger Bøe, Robel Berhane Gebreamlak og Lene Johansen brenner alle for frivilligsentralen, og tar til orde for å bevare den.