– Distriktsfiendtlig, men ikke automatisk kroken på døra

Leder i Vang Frivilligsentral og frivilligsentralenes nettverk i Vestoppland, Marte Tangen, vil jobbe hardt for å reversere regjeringens vedtatte endring i finansieringsmodellen til frivilligsentralene.