Vang går for felles forliksråd

Kommunestyret i Vang går inn for eit felles forliksråd for Valdreskommunane.