VANG: Som kjent, men overhodet ikke kan gjentas ofte nok, er ikke epost en sikker kanal for sending av sensitiv informasjon. Uvedkommende kan få tilgang, e-posten kan havne i søppel-filteret og saksbehandleren man ønsker å nå kan være borte i lengre tid. Vang kommune oppfordrer derfor alle om å benytte seg av eDialog når man skal nå sende noe til Vang kommune, også når det ikke er unntatt offentligheten.

Verifisering

Fremgangsmåten er lik som ved andre sensitive tjenester over nett, f.eks. Altinn, Helsenorge, nettbanken osv. Man logger inn med enten MinID, BankID, Buypass ID eller Commfides. Vel inne fyller man ut et skjema, der alle obligatoriske felt er merket med *.

I tittelfeltet opplyser kommunen at det er hensiktsmessig å oppgi saksnummer om henvendelsen gjelder en pågående sak. Det er også ønskelig med en utfyllende kommentar til sendingen. Om man sender med vedlegg, vil det som skrives i kommentarfeltet bli lagt inn som vedlegg i sak- og arkivsystemet.

Når man har trykket på 'Send forsendelse' blir brevet kryptert og sendt direkte inn til sak- og arkivsystemet til kommunen. Man mottar en kvittering med referansenummer på e-post.

NB!

eDialog skal ikke benyttes om kommunen har elektroniske skjemaer for formålet, for eksempel søknad om plass i barnehage, SFO, søknad på stilling o.l.

Her er en oversikt over alle elektroniske skjemaer.