Den nye leiaren for teknisk plan, miljø og landbruk i Vang er opprinneleg trønder. Ho vart vald blant ti søkjarar

Blant ti søkjarar til stillinga som etatssjef for teknisk, plan, miljø og landbruk er Elisabet Harrang den utvalde. 3. februar er ho på plass i Vang.