- Her tar vi ingen sorger på forskudd

På tross av nytt anbud og dramatisk nedgang i tallet på flyktninger, jobbes det ufortrødent ved Vang Mottakssenter som eneste flyktningmottak i Valdres nå. Senteret har igjen to år av inneværende anbudsperiode.