– I gråsona for menneskerettighetsbrudd

Kritisk: Per Danielsen, advokat for den tiltalte, tidligere banksjefen, mener saksbehandlinga har tatt for lang tid.

Kritisk: Per Danielsen, advokat for den tiltalte, tidligere banksjefen, mener saksbehandlinga har tatt for lang tid.

Artikkelen er over 3 år gammel

Den tidligere banksjefen i Vang Sparebank, som er tiltalt for grov økonomisk utroskap, sa i rettssaka mot ham onsdag at han opplevde et stort arbeidspress i perioden han var banksjef. Tiltaltes advokat, Per Danielsen, har tro på frifinnelse på flere punkt og er særlig kritisk til den lange behandlingstida av saka.

DEL

Onsdagen i Oslo tingrett var i den pågående rettssaka mot den tidligere banksjefen Vang Sparebank, som er tiltalt for grov økonomisk utroskap og risikerer inntil seks års fengsel, i utgangspunktet satt av til vitneforklaringene til nåværende banksjef Arnfinn-Helge Kvam og styreleder Ola Rogn Tveit. Tiltaltes forklaring fortsatte imidlertid også onsdag.

Ba om flere pauser

Den tiltalte, som nekter straffskyld, innleda dagen i retten med å si at han i dag ønska flere pauser enn de to foregående dagene fordi han merka på bein og hode at han var sliten. Mannen i starten av 40-åra var banksjef fra 1. oktober 2009 fram til han 15. juli i 2011 ble suspendert fra stillinga, som han seinere trakk seg fra. Tiltalte skal i tidsrommet 19. juli 2010 til 20. juni 2011 ha bevilga til sammen 16 lån, kassakreditter og garantier på totalt 28 millioner kroner til personer og firmaer som ikke var kredittverdige, og slik påført banken et betydelig økonomisk tap.

Sliter med detaljene

Bevisførselen fra aktor i saka, Jens Bachke, var store deler av onsdagen knytta opp mot dokumenter og e-poster utveksla mellom den tidligere banksjefen og noen få personer utafor Valdres som enten i eget navn eller gjennom tilknytta selskap hadde fått bevilga lån av den tidligere banksjefen.
Tiltalte henviste flere ganger i løpet av bevisførselen onsdag til at forholdene ligger nesten seks år tilbake i tid, og at han derfor hadde problemer med å huske detaljer da mye av kommunikasjonen foregikk muntlig gjennom møter i Oslo og per telefon.
– Jeg gjør meg en tanke om at du er veldig involvert i at kundene skal gå riktig fram, påpekte aktor Bachke. Tiltalte understreka da at han ikke hadde diktert, men diskutert mye med kundene for å gi råd og anbefalinger. Videre sa den tidligere banksjefen at han mente han måtte være proaktiv i møte med kundene, men at intensjonen alltid var å sette banken først.

– På et tidspunkt vil det bli en relasjon som påvirker habilitet, sa aktor. Tiltalte mente imidlertid aktor fortolka enkelte formuleringer på feil måte.

– Stort arbeidspress

Tiltaltes advokat, Per Danielsen, reagerte på aktors spørsmålsstilling og påpekte at han mener det er en banksjefs naturlige oppgave å sørge for å ha et godt forhold til sine kunder. 

– Det er enhver bankansatts plikt å opprettholde gode kundeforhold. Min klient hadde over 2000 timer overtid i si tid som banksjef og har virkelig stått på, hevder Danielsen ovafor avisa onsdag.

Tiltalte la også sjøl vekt på at han hadde kjent på et stort arbeidspress i perioden han var banksjef i Vang. Han «lå mange måneder bak» med arbeidet, uttalte tiltalte sjøl – noe han også hevda styret var informert om. Mangelfulle dokumenter tilskrev den tiltalte trøbbel med IT-systemet og ei papirbunke som hopa seg opp. Den tidligere banksjefen hevder imidlertid bastant at han hele vegen har handla med styrets støtte i ryggen og ikke opererte utover sine fullmakter i si tid som banksjef i Vang Sparebank.

I morgen skal etter planen vitnene Ola Rogn Tveit, som var styreleder i Vang Sparebank da som nå, og Arnfinn-Helge Kvam, nåværende banksjef som sjøl var ansatt i banken mens tiltalte var banksjef, i vitneboksen, men først skal advokat Per Danielsen eksaminere sin egen klient.

Kraftig kritikk fra forsvarer

– Vi har ikke kommet langt ennå, men mye synes å tyde på at min klient allerede nå kan påstås å bli frifunnet på flere punkt, sier tiltaltes advokat om rettssaka så langt. Han mener imidlertid det er svært kritikkverdig at saka ikke har kommet opp for tingretten tidligere.

– Saka har pågått i fem og et halvt år. Det er oppsiktsvekkende lenge, og noe jeg er sterkt kritisk til. Det er i gråsona for å være et menneskerettighetsbrudd med tanke på at det i Den europeiske menneskerettsdomstolen regnes for å være nettopp det ved lenger enn seks års behandlingstid. Det vil også ha stor betydning for eventuell straffeutmåling, avslutter Danielsen. 

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken