Brannfolka sikra takplater på mottaket

Nyttårseftan midt på dagen losna nokre mønepanner frå taket på Vang Mottakssenter. Valdres Brann og redning kom kjapt til unnsetning.