Lappugle – ornitologisk godbit i Valdres

Av

Lappugle – namnet osar av villmark og nordleg natur. Og no er ho sett i Vang. Rett nok er det mykje villmark her, men ikkje av det slaget lappugla normalt vil ha.