Buss i grøfta - og trailerar stod fast på glatta

Det var ulike utfordringar på fjellovergangane nyttårsdagen, også på E16 over Filefjell, som likevel var open hele tida.