Fredagskos på ein laurdag

Av

Fire fredagar i året arrangerer Innovangsjon fredagskos på ulike plassar i Vang. Her møtest bygdefolk, hyttefolk og nytilflytte til ein prat med god mat, kviss og underhalding. Fast post på programmet er også presentasjon av nye vangsgjeldingar.