Lappugla Tina endte trolig sitt liv i et revehi

Den sjeldne, radiomerka lappuglen Tina ble observert flere ganger i Vang i mars, men plutselig opphørte alle livstegn og senderen gav ingen signaler på seks uker. Nå har fugleforsker Roar Solheim funnet fuglen død.