Krev lovlegheitskontroll

Seks kommunestyrerepresentantar som deltok då kommuneplanen for Tyinkrysset vart vedteke i september, krev at vedtaket blir vurdert av Fylkesmannen.