Støtter restaurering av Kvamskleiva med 51.000,-

Vang kommune har i formannskapet 15.11 vedtatt å støtte restaurering av Kvamskleiva med 51.000 kroner.