Torstein Lerhol tok opp den krevjande situasjon for Kyrkja i Vang

Kyrkjeleg fellesråd i Vang bad om ekstraløyving på 250.000 kroner.