Vang: I kommunehuset klokken 19:00 vil Ole Knut Steinset v/ SNO orientere og gjennomgå beredskapsplan mot akutte rovviltskader. Fellingslaget vil også orientere.

– Vi går igjennom en generell beredskapsplan, hva man gjør med akutte rovviltskader, litt info om rovviltbestanden i kommunen og generelt om SNO - og rett og slett hva man gjør, forteller landbrukskonsulent i Vang kommune, Wenche Søndrol.