Fjell og fridom: Difor trivst Erlend (26), Helge (26), og Jan Ove (27) best i heimkommunen

Vi har spurt tre unge menn om livet i Vang, og kvifor dei har valt å busetje seg her.