Færre busette flyktningar kan skape dramatikk for økonomien i Vang: – Skal i gang internt med å førebu oss på ein eventuell verst tenkjeleg situasjon, seier rådmann

Administrasjonen i Vang er i gang med å lage ein plan B om asylmottaket skulle bli lagt ned og at ikkje busetjinga av flyktningar tek seg opp att.