– Det finst sikkert mange fiffige og smarte løysingar me kunne brukt, men det er det å sleppe det som gjer det fint å vere her oppe

Av

“Gled deg”, var det siste eg fekk høyre før eg sat meg i bilen på veg mot Sparstadstølen.