Ny støtteordning for fôrkjøp

Vang innfører transportstøtte til fôrkjøp, men berre for dei som ikkje kjem inn under Statens ordning.