Får besøk fra hele verden

Airbnb er et alternativ til hotell hvor privatpersoner kan legge ut hus, hytte og annen type bopel for kortsiktig leie. Fenomenet har spredd seg raskt, I Valdres er Nord-Aurdal og Vang størst, og kan skilte med henholdsvis 69 og 51 boliger til leie.