Med ny kommuneplan vedtake vart handelen av Tyinkrysset fjellstogo-eigedomen skrinlagt

Ei lokal gruppe som representerer store deler av næringslivet i Vang, har ei periode vore i forhandlingar om å kjøpe eigarposten til Hallgeir Opdal i Tyinkrysset fjellstogo-eigedomen.