Ekstraordinært kommunestyremøte?

Kommunestyret i Vang har forlenga dele- og byggjeforbodet for Tyinkrysset-området.