Vang: Vang frivilligsentral ønskjer gåver som ikkje er pakka inn, så vil styret i frivilligsentralen pakke og fordele gåvene på best mogleg måte. Dei treng gåver til både jenter og gutar, frå 1 til 17 år, og tek i mot gåver fram til måndag 10. desember.