Satsar på sol: Nyttar taket til straumproduksjon

Av

Dei to fyrste solcelleanlegga i privat regi er sett i drift i Vang i sommar. - Dette er framtida, meiner installatørane.