Lokalt i Valdres har det vært lite forskning og oppmerksomhet omkring runesteinen: Vangsteinen sin unike historie

Av

Vi befinner oss i Vang i Valdres tusen år tilbake i tid. Vi ser en gruppe vinterkledde menn med hest og slede på vei til Skakadalsåne for å hente en stor hellestein som de tidligere har kommet over ...