Valdres: Årets aksjon heter "Gi et liv med vann". Aksjonen fokuserer på Kirkens Nødhjelps vannarbeid, og hvordan klimaendringene skaper flere og verre katastrofer. Pengene går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden, og vil blant annet bidra til at organisasjonen raskt kan stille med rent vann når katastrofen rammer.

Urent vann dreper flere enn krig og konflikt, og en av ti mennesker mangler tilgang til rent vann.

Flykter fra tørke

Aksjonstemaet er svært dagsaktuelt. Klimaendringene påvirker stadig flere, og rammer de fattigste hardest. Verden ser mer tørke, flom og andre klimarelaterte naturkatastrofer, og flere blir drevet på flukt på grunn av klimaendringene.

Kirkens Nødhjelp sørger for tilgang til rent vann i en rekke land hvor klimaendringene allerede rammer hardt.

– Det siste året har Kirkens Nødhjelp gitt rent vann til blant andre klimafordrevne i tørkerammede Somalia, og til mange som mistet hjemmene sine i flom i Niger. Akkurat nå bidrar vi med vann og sanitær til de som har blitt påvirket av flommen i Malawi. Pengene vi samler inn i fasteaksjonen er enormt viktige for at vi skal klare dette arbeidet, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Det hjelper å engasjere seg

– Rent vann redder liv. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. Vår støtte gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å handle raskt og gjøre en best mulig jobb. Derfor håper vi folk tar godt imot oss og har pengene klare når vi kommer med bøssene, sier regionkoordinator for Kirkens Nødhjelp, Kristin Tepstad Eide.

For bare 200 kroner kan et menneske få varig tilgang til rent vann. I fjor sørget konfirmantene i Sør-Aurdal for rent vann til 175 mennesker! Konfirmantene Mikael Andre Allergoth, Helene Bøhn, Gunhild Øvergaard og Sara Bergli er klare for innsats, og har mål om å sørge for varig tilgang til rent vann for enda flere.

– Folk her i Valdres viser et imponerende engasjement i forbindelse med aksjonen. Det er inspirerende å se hvordan både unge og voksne sammen bidrar til å gjøre en forskjell for de som trenger det mest, sier Kristin Tepstad Eide.

Ta godt imot bøssebærerne.