- Vi har ennå ikke lokalisert hvor bruddet har skjedd. Men det er snakk om en vannlekkasje av hittil ukjent omfang. Mens vi leter skal vi gjøre et forsøk på å åpne opp, slik at det blir vann i krana hos dem på Leira som er uten vann. Også på Førsøddin er vannet borte. Det er ingen forslag til tiltak for å få vann tilbake dit umiddelbart, slik vi forstår kommunens representant som jobber for harde livet for å få løst problemene.