Tommelen opp for vannverkene i Valdres

Mattilsynet mener vannkvaliteten og rutinene er gode ved de om lag 200 vannverkene i Valdres.