Kaller skatteforslag for krigserklæring: Valdreskommunene kan miste over 70 millioner i inntekter

– Kommunale kraftinntekter utraderes, hevder Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), når et ekspertutvalg oppnevnt av regjeringa nå foreslår drastiske endringer i måten verdiene fra vasskrafta skal fordeles mellom staten og landets 175 kraftkommuner.