Vang: På grunn av en større vannlekkasje i Gudbrandslie hyttefelt, vil vannet i området være borte i en lengre periode. Vannet er nå stoppet for Gudbrandslie og deler av Børrlie for å avgrense lekkasjen. Det jobbes med å få kontroll over situasjonen, og Vang kommune håper å kunne rette feilen før helgen starter.