Vær stolt, vær ær­lig og spis mer Opp­lands-­taco

Av

In­spi­ra­sjons­kvel­den "Lo­kal­mat på alle bord" sam­let cir­ka 60 per­so­ner i Månostogo på Vald­res vidaregåaende sku­le ons­dag.