ØSTLANDSFJELLA: Dette vil resultere i snøfokk i fjellet, og kan føre til utfordrende kjøreforhold.

Sjekk føre- og veimeldinger (http://175.no), og hold deg oppdatert når det gjelder vær-og farevarsler.

Her kan du følge fortløpende med på Statens vegvesen sine webkameraer som er plassert rundt på vegene i Valdres.