Vart ikkje bygging – kommunen trekkjer tilbake bustadtomt

Valdresfjella Hus og Hyttebygg AS planla å byggje to leilegheitsbygg i Røn, og fekk i juni 2017 tildelt tomt til formålet av Vestre Slidre kommune. Tre år seinare har ingenting skjedd. No trekkjer kommunen tilbake tomta