Folk fra hele Valdres bidrar til å bygge Vaset

Svein Erik Ski i Vaset Utbyggingsselskap kan fortelle om hektisk byggeaktivitet og ny skibru som står klar når vinteren nå er i gang.